به نام او ...هر کاری میتواند محصول خود را برای فروش در بازارچه ی انجمن تخصصی جی اس ام سرور قرار دهد

اما قوانین بخش بازارچه نیز باید رعایت گردد

در ضمن تمامی تاپیک های ایجاد شده توسط کاربران باید توسط مدیر تائید شود تا به دید همگان در بیاید و کاربر محصول خود را به مزایده گذاشته و فروش کند .

اما قوانین

هر تاپیک فروش باید شامل :

تاریخ خرید :

مدل کامل گوشی :

لینک مشخصات گوشی از یک سایت معتبر :

تصاویری از محصول مورد نظر برای فروش :

گارانتی و مدت آن:

ضربه خوردگی و مشکل و ..:

و تمامی موارد مهم را باید درج نماید تا خریدار دچار مشکل نشود

این را هم اضافه کنم

انجمن تخصصی جی اس ام سرور هیچ درصدی از فروشنده یا خریدار دریافت نخواهد کرد بنابراین در مقابل مشکلات احتمالی در خرید و فروش مسئول نیست


اما انجمن به یک سری از افراد یک نوع تگ به نام فروشنده ی معتبر میدهد

فروشنده ی معتبر


اما فروشنده ی معتبر کیست؟

فروشنده ی معتبر آن دسته از افرادی هستند که توسط انجمن تخصصی جی اس ام سرور تائید میشوند و سابقه ی بالایی در خرید و فروش در فروم را دارند .


موفق و سر بلند باشید

مدیریت انجمن